Split Tech City je zajednica sastavljena od tvrtki, udruga, institucija, meetupa i pojedinaca koji su posvećeni razvoju tehnoloÅ”kog sektora u Splitu i regiji.

Postani član

IRI Centar

IRI centar je poduzetnička potporna organizacija koja je usmjerena jačanju lokalnih, regionalnih i nacionalnih kapaciteta za istraživanje, razvoj inovacije i poslovni rast. Mi potičemo poduzetnike da uključe inovativne projekte i poslovne koncepte u svoje razvojne strategije i pomažemo im u ostvarivanju rezultata pružajući usluge u području financiranja, planiranja investicija, zaÅ”tite intelektualnog vlasniÅ”tva i digitalnog rasta.

#IRI CENTAR PPI za prijavu i provedbu EU projekata

IRI Centar pruža visoko specijalizirane usluge poslovnog planiranja, praćenja investicija te prikupljanja sredstava (fundraising). Bez obzira na fazu razvoja, javna non-eqity sredstva su tu za razvoj vaÅ”eg poslovanja a mi vam savjetujemo kako da ista efikasno iskoristite za poslovni rast. NaÅ”a lista partnera i njihove uspjeÅ”ne priče su dovoljan dokaz da znamo raditi svoj posao. (Capax, Sintaksa, GetByBus, Parklio, Gammachef, Mushroomcups)

#IRI CENTAR HUB za digitalnu transformaciju

Kao dio međunarodnog klastera za podrÅ”ku kulturnih i kreativnih industrija, IRI Centar pruža podrÅ”ku u razvoju novih digitalnih proizvoda. Sa opremljenim audio-video studiom u KaÅ”tel Novom te s akceleratorskim programom za digitalno prepričavanje IRI Centar je dio kulturnih i kreativnih industrija u području održivog digitalnog poslovanja. Digitalna transformacija kreće od druÅ”tva. Kreativno druÅ”tvo i druÅ”tveno-korisne inovacije naÅ”a su strast, a digitalna tehnologija je katalizator pozitivne promjene. (3angle.org)

IRI CENTAR NET za jačanje istraživačko-razvojnog okruženja Javno zagovaranje istraživačko-razvojnih programa, upravljanje istraživačkim klasterima i konzorcijima te isporuka specijaliziranih usluga sumiraju strateÅ”ko usmjerenje IRI Centra u području istraživanja i razvoja. IRI Centar pruža pomoć u izradi istraživačkih prijedloga, sudjelujemo u formiranju i upravljanju projektnim konzorcijima te kroz vlastite projekte kao Å”to su OBOreuse i CCI4TOURISM dajemo podrÅ”ku lokalnim i internacionalnim inicijativama.

IRI CENTAR d.o.o.

Adresa: Cesta dr. Franje Tuđmana 273, KaÅ”tel Gomilica
OIB: 70926422788

Istraži zajednicu