Meetup

Python Meetup Split


Python Meetup Split prvi je put održan 7. lipnja 2018. u novom izdanju u prostoru WIP Coworkinga na Žnjanu. Cilj meetupa je spojiti rastući community, kao i promovirati Python kao programski jezik.

Teme koje Python Meetup obrađuje dotiču se modernih frameworkova, strojnog učenja, IoT-a i vezanih područja na kojima je Python prisutan.

Organizacija meetupa je u cijelosti vođena zajednicom, te sve buduće teme biraju sami sudionici.

Meetupu se mogu priključiti svi — od entuzijasta, do ljudi koji Python koriste profesionalno, na poslu.

Pridruži se meetupu