Ustanova

Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu


Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu jedan je od osnivača te jedan od najstarijih fakulteta Sveučilišta u Splitu. Temeljna djelatnost Fakulteta je nastavni, znanstveno-istraživački i stručni rad u području prirodnih, tehničkih i društvenih znanosti, a istraživanja se izvode još i u području biotehničkih i biomedicinskih znanosti.

Na Fakultetu se obrazuju nastavnici (prvostupnici i magistri edukacije) iz matematike, fizike, informatike, tehnike, biologije i kemije; inženjeri (magistri struke) iz matematike i fizike te prvostupnici nutricionizma. Prirodoslovno–matematički fakultet u Splitu ustrojava i izvodi samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama sveučilišne studije iz matematike, prirodnih i tehničkih znanosti te interdisciplinarnih studija.

Od toga je 11 preddiplomskih sveučilišnih studija koji traju 3 godine i kojima se stječe najmanje 180 ECTS bodova. Završetkom preddiplomskog studija stječe se akademski naziv prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea).

Izvodi se i 10 diplomskih sveučilišnih studija, koji traju dvije godine i kojima se stječe najmanje 120 ECTS bodova. Završetkom diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar/magistra.

Preddiplomski studij nudi programe: 

-Matematika i informatika (nastavnički smjer), 

-Matematika i fizika, 

-Matematika (smjerovi: matematički, računarski i primijenjena matematika),

-Informatika i tehnika,

-Fizika,

-Informatika,

-Biologija i kemija,

-Biologija

Diplomski studij sadržava programe: 

-Biologija i kemija (smjer nastavnički)

-Fizika (smjer biofizika)

-Fizika i informatika (smjer nastavnički)

-Fizika (smjer astrofizika i fizika elementarnih čestica)

-Fizika (smjer fizika okoliša)

-Fizika (smjer nastavnički)

-Fizika (smjer računarska fizika)

-Informatika i tehnika (smjer nastavnički)

-Informatika (smjer nastavnički)

-i mnogi drugi

Poslijediplomski studij nudi:

-istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti i

-smjer biofizika.

Kontaktiraj nas