Split Tech City je zajednica sastavljena od tvrtki, udruga, institucija, meetupa i pojedinaca koji su posvećeni razvoju tehnološkog sektora u Splitu i regiji.

Postani član

Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu

Sveučilišta u Splitu, a s oko 900 studenata te oko 140 djelatnika, je među većim sastavnicama. Temeljna djelatnost Fakulteta je nastavni, znanstveno-istraživački i stručni rad u području prirodnih, tehničkih i društvenih znanosti, a istraživanja se izvode još i u području biotehničkih i biomedicinskih znanosti. Na Fakultetu se obrazuju nastavnici (prvostupnici i magistri edukacije) iz matematike, fizike, informatike, tehnike, biologije i kemije; inženjeri (magistri struke) iz matematike i fizike te prvostupnici nutricionizma.

Uspješnost PMF-a potvrđuje se kvalitetom njegovih završenih studenata. Diplomirani studenti koji visokoškolsko obrazovanje steknu na Fakultetu, potpuno su osposobljeni za obavljanje poslova za koje su se školovali, kao i za praćenje razvoja struke uključivanjem u cjeloživotno obrazovanje i veoma su traženi na tržištu rada. Fakultet je prepoznatljiv još  i po stručnom dopunskom pedagoško-didaktičko-psihološko-metodičkom obrazovanju nastavnika (DPDPM). U posljednjih nekoliko godina sve su više prepoznati i  Doktorski studij iz biofizike te Doktorski studiju iz edukacije u području prirodnih i tehničkih znanosti, kao jedini interdisciplinarni poslijediplomskog studija iz područja obrazovanja.

Fakultet je u posljednjih nekoliko godina značajno intenzivirao aktivnosti vezane uz popularizaciju znanosti, s naglaskom na STEM područja. Popularizacija znanosti odvija se kroz organizaciju Festivala znanosti i Noći istraživača, ali i kroz organizaciju niza predavanja i radionica namijenjenih prije svega učenicima osnovnih i srednjih škola. Za učenike osnovnih i srednjih škola organizirana je i dodatna priprema za natjecanja iz područja matematike, informatike i fizike, čime se Fakultet dodatno integrira u sredinu. Pored navedenog, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, provodi se organizacija i provedba usavršavanja nastavnika iz STEM područja.

Prirodoslovno-matematički fakultet

Adresa: Ruđera Boškovića 33, Split
OIB: 20858497843

Istraži zajednicu