Ustanova

Obrtna tehnička škola Split


Obrtna tehnička škola Split izvodi nastavni plan i program:

U TROGODIŠNJEM TRAJANJU, čijim završavanjem učenik stječe srednju stručnu spremu u područjima rada: strojarstvo (automehaničar, autolimar, vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije), elektrotehnika (elektroinstalater, autoelektričar, elektromehaničar) obrada drva (stolar),

i nastavni plan i program U ČETVEROGODIŠNJEM TRAJANJU u područjima rada: obrada drva (drvodjeljski tehničar-dizajner), elektrotehnika (tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom) i strojarstvo (tehničar za vozila i vozna sredstva). Škola ostvaruje i propisani nastavni plan i program prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja, te obrazovanje odraslih.

Posebno izdvajamo informacije vezane za dva smjera:

1.) ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR mjeri električne veličine, ispituje i popravlja elektroničke sklopove, izrađuje tiskane pločice i elektroničke sklopove, ispituje, održava i popravlja elektroničke uređaje (mjerno-regulacijske uređaje, signalno-dojavne, audiouređaje i videouređaje).

Nakon završenog školovanja i dvogodišnjeg radnog iskustva u struci može polagati majstorskiispit i može otvoriti samostalni obrt za tu djelatnost.

2.) TEHNIČAR ZA ELEKTRIČNE STROJEVE S PRIMIJENJENIM RAČUNALSTVOM:

Nastavni plan i program uključuje općeobrazovni dio i posebni strukovni dio:obavezne strukovne moduule i izborne strukovne module. Tijekom školovanja zastupljenost strukovnog dijela raste u odnosu nas općeobrazovni dio kurikuluma.

Radi na poslovima primjene računalnih tehnika i programiranja električnih strojeva, projektiranja, konstruiranja, ispitivanja, obrade podataka i izrade dokumentacije.

Također obavlja poslove nadzora materijala, poluproizvoda i proizvoda, rukovodi proizvodnom radnom skupinom, radi na operativnoj i tehnološkoj pripremi proizvodnje električnih strojeva i opreme, pripremi tehnološke dokumentacije, planiranja materijala i njegove nabave, konstruiranja dijelova električnih strojeva i njihovoj standardizaciji.

Radi u najsuvremenijim postrojenjima elektrotehnike i industrijskih računala, te u industriji općenito. Pri tome posjeduje temeljno znanje iz elektrotehnike, automatike, automatskog upravljanja računalom, industrijskim računalima, sve do robotike. Poslove obavlja u zatvorenom prostoru.

Učenik nakon upisa u školu donosi potvrdu specijaliste medicine rada o sposobnosti za zanimanje.

Osim polaganja završnog rada, čime dobiva svjedodžbu o završenoj srednjoj stručnoj spremi, učenik može pristupiti polaganju ispita državne mature i upisati fakultet. Dakle, ima mogućnost zapošljavanja ili nastavka školovanja.

__

Obrtna tehnička škola je od 4. veljače 2013. smještena u novoj školskoj zgradi, koja se prostire na 5500m2 i ima 22 učionice, 4 specijalizirane radionice za ručnu i strojnu obradu, 14 kabineta za nastavnike, 2 praktikuma, školsku knjižnicu, konferencijsku salu, te prostorije za stručno i pomoćno osoblje. U sastavu škole je i trodijelna školska sportska dvorana.

Školski kurikulum obiluje raznim projektima, programima i izvannastavnim aktivnostima. U školi djeluje volonterski klub. Kroz školski preventivni program i brojne aktivnosti njeguje se prevencija vršnjačkog nasilja i ovisnosti. Školski stručni tim čine defektologinja, pedagoginja i dvije psihologinje.

“Od 2009. godine smo korisnici sredstava EU za projekte mobilnosti. Naši učenici svake godine putuju na mobilnost u druge europske zemlje (Francusku, španjolsku, Njemačku, Irsku, finsku, Dansku), gdje obavljaju stručnu praksu u partnerskim školama ili obrtničkim radionicama. Naši nastavnici svih zanimanja su uključeni u stručna usavršavanja u sklopu Erasmus+ projekata. Od 2016. godine smo nositelji prestižne Erasmus+ povelje mobilnosti za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, a od 2018. i Erasmus+ ambasadori za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.”

Kontaktiraj nas