Split Tech City je zajednica sastavljena od tvrtki, udruga, institucija, meetupa i pojedinaca koji su posvećeni razvoju tehnološkog sektora u Splitu i regiji.

Postani član

Obrtna tehnička škola Split

Obrtna tehnička škola Split izvodi nastavni plan i program:

U TROGODIŠNJEM TRAJANJU, čijim završavanjem učenik stječe srednju stručnu spremu u područjima rada: strojarstvo (automehaničar, autolimar, vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije), elektrotehnika (elektroinstalater, autoelektričar, elektromehaničar) obrada drva (stolar),

i nastavni plan i program U ČETVEROGODIŠNJEM TRAJANJU u područjima rada: obrada drva (drvodjeljski tehničar-dizajner), elektrotehnika (tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom) i strojarstvo (tehničar za vozila i vozna sredstva). Škola ostvaruje i propisani nastavni plan i program prekvalifikacije, osposobljavanja i usavršavanja, te obrazovanje odraslih.

Obrtna tehnička škola je od 4. veljače 2013. smještena u novoj školskoj zgradi, koja se prostire na 5500m2 i ima 22 učionice, 4 specijalizirane radionice za ručnu i strojnu obradu, 14 kabineta za nastavnike, 2 praktikuma, školsku knjižnicu, konferencijsku salu, te prostorije za stručno i pomoćno osoblje. U sastavu škole je i trodijelna školska sportska dvorana.

Školski kurikulum obiluje raznim projektima, programima i izvannastavnim aktivnostima. U školi djeluje volonterski klub. Kroz školski preventivni program i brojne aktivnosti njeguje se prevencija vršnjačkog nasilja i ovisnosti. Školski stručni tim čine defektologinja, pedagoginja i dvije psihologinje.

Obrtna tehnička škola

Adresa: Plančićeva 1, Split
OIB: 43651407703

Istraži zajednicu