Split Tech City je zajednica sastavljena od tvrtki, udruga, institucija, meetupa i pojedinaca koji su posvećeni razvoju tehnološkog sektora u Splitu i regiji.

Postani član

Gimnazijski kolegij "Kraljica Jelena" s pravom javnosti

Novi gimnazijski program Gimnazijskog kolegija “Kraljica Jelena” odobrilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske 2012. godine te ga ocijenilo kao velik iskorak u hrvatskom gimnazijskom obrazovanju.

Novi program izvodi se pod nazivom “gimnazija s usmjerenjima”, izgrađenim na jakim temeljima hrvatske „realke“ (opća gimnazija) s implementacijom predmeta i sadržaja modernoga europskog obrazovanja.

Svrha programa je odgoj i obrazovanje novih naraštaja mladih intelektualaca, koji će s uspjehom izgrađivati modernu i europsku Hrvatsku u „društvu znanja“ 21. stoljeća.

Program gimnazije s usmjerenjima izgrađuje svojih sedam nastavnih planova edukacijskih skupina ili usmjerenja na dodatnih 3 do 4 predmeta usmjerenja s mogućnošću odabira jednog izbornog predmeta.

Uz napredno učenje predmeta usmjerenja, zajednički dio nastavnog plana svake edukacijske skupine daje kvalitetno široko obrazovanje, koje omogućuje fleksibilnost u odabiru najzahtjevnijih visokoškolskih studija na hrvatskim i inozemnim sveučilištima.

Među sedam edukacijskih usmjerenja ističemo sljedeće:

Informatika, računarstvo i matematika usmjerenje je s posebnom zadaćom da svojim širokim humanističkim obrazovanjem s dvama stranim jezicima pripremi učenike za studiranje na zahtjevnim studijima informatike, računarstva i novih tehnologija, prirodoslovlja, matematike te na svim ostalim fakultetima, od medicine do arhitekture, prava i ekonomije.

Usmjerenje Arhitektura, dizajn i umjetnost uvodi učenike u svijet arhitekture, dizajna i umjetnosti na temeljima jake humanističko-društvene i jezične jezgre, a sve sa svrhom uspješnosti na sveučilišnim studijima arhitekture, dizajna, scenskih i vizualnih umjetnosti te humanističkodruštvenih studija na filozofskom, pravnom, ekonomskom i ostalim fakultetima u zemlji i inozemstvu.

Usmjerenje Ekonomija, poduzetništvo i informatika ima iznimno značajnu zadaću: dati učenicima temeljna znanja iz stranih jezika, matematike, informatike, poduzetništva i menadžmenta, sa svrhom njihove uspješnosti tijekom sveučilišnog obrazovanja na studijima od ekonomije, poduzetništva, menadžmenta i dr.

Istraži zajednicu