Split Tech City je zajednica sastavljena od tvrtki, udruga, institucija, meetupa i pojedinaca koji su posvećeni razvoju tehnološkog sektora u Splitu i regiji.

Postani član

KANCELARIJA 21. STOLJEĆA: „Iznenađenja“ prilikom obračuna poreza na dobit i kako ih izbjeći 

Kancelarija

Kancelarija

29.05.2023.

Osnova  uspješnog upravljanja tvrtkom je poznavanje tvrtke na dnevnoj bazi, odnosno mogućnost trenutnog  uvida u poslovanje.

Velik broj vlasnika tvrtki/menadžera tek prilikom uvida u financijske izvještaje prethodne poslovne godine dobije uvid u stvarno financijsko stanje svoje tvrtke. To je najčešće prekasno za napraviti bilo kakve poslovne ili računovodstvene korekcije.

Upravo zato je povezanost poduzetnika i računovođe izuzetno bitna.

Prilikom izbora računovodstvenog ureda savjetujemo da birate onaj koji ima mogućnost povezivanja na isto programsko rješenje te koji vam omogućava uvid u vaše poslovanje u svakom trenutku.

U nastavku ćemo odgovoriti na česta pitanja poduzetnika kad analiziramo njihovu tvrtku tijekom godine ili prilikom predaje izvještaja.

Naša praksa je svim poduzetnicima omogućiti uvid u izvještaje u svakom trenutku te odgovoriti na njihova računovodstvena pitanja i porezne nedoumice. Takvim pristupom poduzetnici mogu odmah prilagoditi svoje poslovanje.

  1. Zbog čega iznos poreza ne odgovara iznosu koji dobijem kada dobit prije oporezivanja pomnožim sa stopom?

Osnovica za obračun poreza na dobit je porezna osnovica koja se razlikuje od računovodstvene dobiti, odnosno dobiti prije oporezivanja.

Razlika prihoda i rashoda predstavlja računovodstvenu dobit (dobit prije oporezivanja).

Poreznu osnovicu dobijemo tako što tu dobit povećavamo ili smanjujemo za troškove ili prihode koji nisu porezno priznati te još dodatno korigiramo za stavke kao što su npr. neiskorišteni porezni gubitci iz prethodnih poslovnih godina.

Porezna osnovica se najčešće razlikuje od računovodstvene dobiti zbog troškova reprezentacije ili troškova korištenja osobnog automobila u službene svrhe, koji nisu u potpunosti porezno priznati troškovi.

  1. Kako platiti manje poreza?

Svrha poduzetništva je ostvarivanje dobiti. Ostvarivanjem dobiti se plaća porez. Smanjiti porez možete pametnim ulaganjem kapitala.

Porezna osnovica se dodatno umanjuje ako npr:

  • ulažete u obrazovanje zaposlenika (ulaganje u školovanje, stručnu literaturu te sve troškove povezane s istim)
  • koristite ubrzanu stopu amortizacije
  • koristite olakšice za potpomognuta područja ili temeljem Zakona o poticanju ulaganja
  • imate proizvodnju u tijeku koju niste prikazali u financijskim izvještajima
  • imate rezerviranja za buduće troškove ili garancije (porezno priznata)
  1. Mogu li smanjiti dobit ako nabavim zalihe ili kupim neku opremu krajem godine?

Zalihe i oprema skuplja od 464,53 EUR se prilikom nabave evidentira na poziciji imovine te ne utječe na Račun dobiti i gubitka.

Ukoliko na kraju godine nabavite zalihe koje nećete prodati u toj godini, utoliko imate smanjenje u novčanom toku, ali bez utjecaja na dobit.

Kod nabave opreme ili vozila je slična situacija; što je nabavite bliže kraju godine, manje troška amortizacije ćete obračunati.

  1. Kako imam dobit na papiru, a nemam novca na bankovnom računu?

Dobit ne mora biti vidljiva samo na bankovnom računu, već se može odraziti i kroz povećanje neke druge vrste imovine. Može, naprimjer, biti „skrivena“ u nenaplaćenim potraživanjima kupaca ili neprodanim zalihama, kao i u dugotrajnoj imovini (opremi, automobilima itd.).

  1. Zašto je važno imati uvid u  Račun dobiti i gubitka ako isplaćujem predujmove dobiti?

Umjesto da čeka kraj poslovne godine, vlasnik tvrtke može periodično isplaćivati sebi i predujmove dobiti, zajedno s pripadajućim poreznim obvezama, ali samo do iznosa trenutno ostvarene dobiti prema Računu dobiti i gubitka na dan isplate.

Ako se dogodi da vlasnik tvrtke tek po završetku poslovne godine uvidi da su isplaćeni predujmovi premašili iznos neto dobiti koji mu je ostao na raspolaganju za isplatu, ima obvezu obračunati i platiti porez na dohodak od kapitala u iznosu 30% + prirez.

Zato je važno da tijekom godine, prilikom isplate predujmova, poduzetnik ima informaciju o trenutnom stanju dobiti te iznosu već isplaćenih predujmova dobiti.

Ako imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na: info@kancelarija.hr!

Podijeli


O autoru:

Kancelarija

Mi smo Kancelarija za moderna poslovna rješenja i porezno savjetovanje. Malim i srednjim tvrtkama pružamo računovodstvene usluge, odgovaramo na porezna pitanja te pomažemo u digitalizaciji poslovanja.

Pretplati se Pretplati se

Povezane novosti