GRAD KAKAV ŽELIM: Građani sudjeluju u Strategiji razvoja grada Splita

U izradi je “Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine” koja predstavlja temeljni strateški akt kojim se definira smjer razvoja grada Splita i kojim se na participativan način žele definirati ciljevi i mjere koje se žele postići u navedenom razdoblju kako bi Split 2030. godine bio grad ugodan i poželjan za život, poslovanje i posjet.

U dosadašnjem procesu izrade Strategije sudjelovalo je više od 100 stručnjaka iz raznih područja, održane su 24 tematske fokus grupe te je izrađena cjelovita analiza stanja na temelju značajnog broja prikupljenih informacija iz niza javnopravnih izvora.

Analiza stanja obuhvaća pregled svih područja života i funkcioniranja grada Splita prenesenih na skoro 800 stranica teksta, i daje odgovor na pitanje gdje se grad Split trenutno nalazi. Najvažniji nalazi iz ovog opsežnog dokumenta izvučeni su u sažetoj analizi stanja koja je oblikovana u online brošuru i dostupna svim građanima na uvid. Brošuru možete preuzeti na službenoj stranici grada Splita.

Nakon definiranja postojećeg stanja, ulazimo u fazu definiranja odgovora na pitanje “gdje želimo biti” stoga je cilj uključiti građane u proces oblikovanja vizije grada, kao i saznati što građani grada Splita drže da su najveći problemi, ali i prilike za razvoj grada. Uključenošću građana i prije same zakonski propisane faze javnog savjetovanja, Grad Split, Sveučilište u Splitu i lokalni koordinator Razvojna agencija Split – RaST žele naglasiti važnost participacije građana u samom procesu izrade Strategije radi čega će građani Strategiju više osjećati “svojom.”

Građani se stoga pozivaju da ispune anonimni online upitnik za kojega je potrebno odvojiti svega 5 do 10 minuta.

Svi odgovori građana pružit će korisne smjernice izrađivaču Strategije – Sveučilištu u Splitu, koje će biti uzete u obzir prilikom definiranja vizije i razvojnih prioriteta grada Splita, što predstavlja iduću fazu u izradi “Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine”.

Anketu možete ispuniti do 02.04. na poveznici. Rješavanjem online upitnika, građani mogu definirati ključne probleme i razvojne prioritete grada, kao i dati prijedlog vizije grada Splita do 2030. godine.

Podijeli

O autoru

Split Tech City

Misija udruge je biti neovisna središnja institucija kroz koju splitska tehnološka zajednica ostvaruje svoje opće interese. Vizija udruge je da tehnološki sektor bude najznačajnija gospodarska aktivnost u Splitu.