O autoru

Toni Trivković

U poslovni svijet sam ušao sa 17 god. te radio kao freelancer za druge tvrtke dok nisam pokrenuo svoju u 21. god. Paralelno sa svojom tvrtkom pokrenuo sam i www.opencoffeesplit.com meetup.